ANUNȚ REGIO

Cresterea competitivitatii intreprinderii S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING S.R.L. prin achizitia unui penetometru necesar realizarii studiilor geotehnice

Titlul proiectului:

Cresterea competitivitatii intreprinderii S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING S.R.L. prin achizitia unui penetometru necesar realizarii studiilor geotehnice

Numele beneficiarului

S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING S.R.L.

Numele programului

Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

“Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”

Numele Organismului Intermediar Data inceperii:

“Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est 23.11.2022

Perioada de implementare: 23.11.2022 – 30.11.2023

Valoarea totala a proiectului:

658.294,43 RON

Valoarea finanțării nerambursabile:

497.869,74 RON

Locația de implementare a proiectului este punctul de lucru al firmei punctului de lucru din Municipiul Husi, Strada Crizantemelor, Nr. 7, camera 1 si teren in suprafata de 545 mp, Judet Vaslui.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei GEOCON GLOBAL CONSULTING SRL si consolidarea pozitiei acesteia pe piata regionala generata de codul CAEN 7112 - “Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” prin dezvoltarea capitalului uman din cadrul companiei, concomitent cu achizitionarea unui penetometru. Pentru a avea mai mult succes fata de competitori, societatea va trebui ca niciodata sa nu fie multumita cu o anumita stare de fapt, ci va trebui sa calculeze riscul de a cauta raspunsuri inovatoare la problemele complexe cu care se confrunta, aducand solutii mai bune pentru ridicarea nivelului de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Introducerea unui tip nou de serviciu (Studii geotenice cu penetrare statica) si imbunatatirea semnificativa a procesului de prestare a unei game de servicii (studii geotehnice)
  • Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului, fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat si mentinerea acestuia pe toata perioada de durabilitate
  • Asigurarea egalitatii de sanse prin angajarea unei persoane ce va proveni dintr-o categorie de persoane defavorizate

Rezultatele vizate a fi obtinute prin realizarea obiectivelor specifice sunt urmatoarele:

  • Un nou serviciu introdus, parte componenta a acestei game de servicii, reprezentat de „Studii geotenice cu penetrare statica” si o gama de servicii (studii geotehnice) imbunatatita semnificativ;
  • O persoana angajata pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
  • Asigurarea egalitatii de sanse prin angajarea a cel putin unei persoane din categorii defavorizate in perioada de implementare a proiectului.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020: Cresterea competivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.