Laborator geotehnic

Autorizație Laborator Grad II nr. 4116/22.09.2023

Autorizație Laborator Grad II nr. 4116/22.09.2023

GEOCON LABORATORY (Autorizație Laborator Grad II nr. 4166/22.09.2023) asigură realizarea de încercări și analize de laborator pe probele prelevate conform normelor românesti și europene în vigoare.

În cadrul laboratorului de încercări în construcții este implementat, evaluat și menținut un sistem al calității în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025/2005, standardul de referință pentru laboratoarele de încercari.

Laboratorul de incercari în construcții GEOCON LABORATORY autorizat grad II efectuează încercări specifice eliberând rapoarte de încercare corespunzător încercărilor autorizate, în domeniile GTF, D și în parteneriat pentru profilele ANCFD, BBaBp, CF, MBM, MD, astfel:

Profilul geotehnica si teren de fundare (GTF)

 • Determinarea umiditatii - conform STAS 1913/1-82, SR EN 1097-5:2008
 • Determinarea densitatii pamanturilor - conform STAS 1913/3-76
 • Determinarea greutatii volumice pe teren - conform STAS 1913/15-75; STAS 12288-85
 • Determinarea limitelor de plasticitate - conform STAS 1913/4-86
 • Determinarea granulozitatii - conform STAS 1913/5-85
 • Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii mari- conform STAS 1913/12-88
 • Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor - conform STAS 1913/13-83
 • Determinarea materiilor organice. Continutul de humus - conform STAS 7107/1-76
 • Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru - conform STAS 8942/1-89
 • Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare, prin incercarea de forfecare directa - conform STAS 8942/2-82
 • Determinarea rezistenței la forfecare în aparatul triaxial;
 • Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) normal și inundat.

Agregate pentru calea ferata - profil de incercari CF

 • Abaterea de la sort pentru criblura si split si Abaterea de la sort si continutul de nisip sub 7mm pentru pietris ciuruit si neciuruit

Agregate de balastiera si cariera - profil de incercari MBM, ANCFD

 • Continut de impuritati - conform STAS 4606-80
 • Determinarea continutului de humus- conform SR EN 1744-1:2004
 • Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei - conform SR EN 1097-6:2002/A1:2006
 • Determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare - conform SR EN 1097-3:2002
 • Determinarea densitatii - conform STAS 4606-80
 • Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere - conform SR EN 933-1:2002/A1:2006
 • Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma - conform SR EN 933-4:2008
 • Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor.Coeficient de aplatizare - conform SR EN 933-3:2002
 • Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate - conform SR EN 933-5:2001/A1:2005 vizual (calcul procentual)
 • Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip - conform SR EN 933-8:2001
 • Evaluarea partilor fine. Incercarea cu albastru de metilen - conform SR EN 933-9:2001
 • Incercarea cu sulfat de magneziu - conform SR EN 1367-2:2002
 • Determinarea rezistentei la sfaramare (metoda Los Angeles) - conform SR EN 1097-2:2002/A1:2007

Retete straturi rutiere

Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici- conform STAS 10473/2-86:

 • compozitie granulometrica amestec
 • umiditatea amestecului
 • caracteristicile de compactare
 • caracteristicile mecanice si de comportare la imersie in apa si la inghet:
  • rezistenta la compresiune
  • stabilitatea la apa
  • pierderea de masa prin saturare - uscare
  • densitatea straturilor rutiere
  • stabilitatea la apa si pierderea de masa a pamanturilor coezive - conform ASTM D 560-1996
  • gradul de faramitare a pamanturilor coezive stabilizate cu lianti hidraulici

Beton proaspat - profil de incercari BBaBp

 • Incercare de tasare - conform SR EN 12350-2:2009
 • Densitate - conform SR EN 12350-6:2009

Beton intarit

 • Densitatea betonului - conform SR EN 12390-7:2009
 • Rezistenta la compresiune a epruvetelor cubice si capetelor de prisma - conform SR EN 12390-3:2009
 • Incercarea la compresiune a carotelor din beton - conform SR EN 12504-1:2009; C54/81
 • Rezistenta la incovoiere - conform SR EN 12390-5:2009
 • Rezistenta la intindere prin despicare epruvete beton - conform SR EN 12390-6:2006
 • Rezistenta la intindere prin despicare carote de beton - conform C 54/81
 • Controlul conformitatii betonului - conform CP 012/1:2007 (Interpretari statistice)
 • Gradul de impermeabilitate

Filer - profil de incercari MD

 • Determinarea granulozitatii - conform STAS 539-79
 • Umiditate - conform STAS 539-79

Bitum

 • Determinarea penetratiei cu ac - conform SR EN 1426:2007
 • Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila - conform SR EN 1427:2007

Mixtura asfaltica - profil de incercari D

 • Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor - conform SR EN 12697-6+A1:2007
 • Absortia de apa - conform SR 174-1:2009
 • Determinarea caracteristicilor volumetrice a epruvetelor - conform SR EN 12697-8:2004
 • Incercarea de scurgere a liantului (Test Schellenberg) - conform SR EN 12697-18:2004
 • Incercare Marshall - conform SR EN 12697-34+A1:2007
 • Continut de liant solubil - conform SR EN 12697-1:2006
 • Determinarea granulozitatii - conform SR EN 933-1:2002
 • Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor - conform SR EN 12697-23:2004
 • Determinarea dimensiunilor epruvetelor - conform SR EN 12697-29:2003
 • Grad de compactare - conform SR EN 12697-9:2003
 • Raport al densitatilor - Calcul matematic
 • Volum de goluri - conform STAS 1338-2
 • Retete mixtura asfaltica - conform SR 174-1:2009, SR 7970:2001, AND 546-2002, CD 16-2000

 

Încercări de laborator: forfecări directe neconsolidat-nedrenat UU, consolidat-nedrenat CU, consolidat-drenat CD, determinarea compresibilitații în edometru în condiții normale, inundate și consolidate, încercări triaxiale, încercări monoaxiale, determinarea permeabilității în edopermeametru.

 

Doriți mai multe informații? Solicitați o ofertă!

Contactaţi-ne online completând formularul de mai jos: